O Festivale


 • Charakteristika:

 • V posledných rokoch možno sledovať, že úroveň organového interpretačného umenia vo svete vzrastá a dosahuje takú úroveň, ako doposiaľ nikdy. Organ sa stáva medzinárodným nástrojom. Svedčí o tom i fakt, že študenti odboru hry na organ na špičkových európskych hudobných univerzitách a akadémiách pochádzajú z najrozmanitejších krajín sveta.
 • Nosnou témou festivalu je myšlienka prepojenia európskych krajín prostredníctvom organového umenia. Festival dáva priestor najmä mladým umelcom z mnohých európskych i zámorských krajín. Poslucháči budú mať tak možnosť jednotlivé výkony i konfrontovať.
 • Na každom koncerte sa predstaví sólista z inej krajiny. Dramaturgia koncertov je koncipovaná tak, že na programe každého koncertu sú diela autorov od baroka až po súčasnosť. Špecifikom každého koncertu bude aspoň jedna skladba pochádzajúca od skladateľa z krajiny účinkujúceho.
 • Festival je určený laickej i odbornej verejnosti z Nitry a širokého okolia.
 • Očakávania a význam festivalu:

 • -spropagovať organové umenie,
 • -dať priestor mladým umelcom prezentovať sa,
 • -využiť koncertný nástroj v kostole u Piaristov a v Evanjelickom kostole sv. Ducha vo väčšej miere,
 • -obohatiť kultúrny život a umelecké vyžitie sa v Nitre,
 • -šíriť kultúrne a duchovné hodnoty.
 
 • Miesto konania 1: kostol sv. Ladislava (Piaristi) v Nitre


  V roku 2018 a 2019 sa koncerty ARS ORGANI NITRA nekonajú v Piaristckom kostole, vzhľadom na nevyhovujúci stav organu po oprave interiéru kostola!


 • Vzhľadom na nedávnu prestavbu organu u Piaristov v Nitre je to najvhodnejšie miesto na organizovanie festivalu tohto druhu. Ide o nástroj, ktorý spĺňa parametre koncertného nástroja a bude tak môcť byť využitý na tento účel vo väčšej miere, ako tomu bolo doposiaľ.
nameDispozícia organu v Piaristickom kostole sv. Ladislava
 • Miesto konania 2: Evanjelický kostol Sv. Ducha v Nitre

 • Od decembra 2008 sa v Evanjelickom kostole Sv. Ducha
   v Nitre nachádza novostavba vynikajúceho dvojmanuálového organu od rakúskej firmy Pflüger s mechanickou traktúrou.
nameDispozícia organu firmy Pflueger

Miesto konania 3: Bazilika sv. Emeráma v Nitre

nameKatedrala-Dispozicia-organa.doc
 • Festival tohto druhu dosiaľ absentoval v Nitre i v nitrianskom regióne, preto dúfame, že si toto podujatie nájde pevné miesto v kultúrnom a hudobnom živote Nitry, ako i záujem u publika.
 • VSTUP NA VŠETKY KONCERTY JE VOĽNÝ. Tešíme sa na stretnutie s Vami pri kvalitnej organovej hudbe!