O Festivale


 • Charakteristika:

 • V posledných rokoch možno sledovať, že úroveň organového interpretačného umenia vo svete vzrastá a dosahuje takú úroveň, ako doposiaľ nikdy. Organ sa stáva medzinárodným nástrojom. Svedčí o tom i fakt, že študenti odboru hry na organ na špičkových európskych hudobných univerzitách a akadémiách pochádzajú z najrozmanitejších krajín sveta.
 • Nosnou témou festivalu je myšlienka prepojenia európskych krajín prostredníctvom organového umenia. Festival dáva priestor najmä mladým umelcom z mnohých európskych i zámorských krajín. Poslucháči budú mať tak možnosť jednotlivé výkony i konfrontovať.
 • Na každom koncerte sa predstaví sólista z inej krajiny. Dramaturgia koncertov je koncipovaná tak, že na programe každého koncertu sú diela autorov od baroka až po súčasnosť.
 • Festival je určený laickej i odbornej verejnosti z Nitry a širokého okolia.
 • Očakávania a význam festivalu:

 • -spropagovať organové umenie,
 • -dať priestor aj mladým umelcom prezentovať sa,
 • -využiť koncertný nástroj v kostole u Piaristov a v Evanjelickom kostole sv. Ducha vo väčšej miere,
 • -obohatiť kultúrny život a umelecké vyžitie sa v Nitre,
 • -šíriť kultúrne a duchovné hodnoty.
 
 • Miesto konania 1: kostol sv. Ladislava (Piaristi) v Nitre

nameDispozícia organu v Piaristickom kostole sv. Ladislava
 • Miesto konania 2: Evanjelický kostol Sv. Ducha v Nitre

 • Od decembra 2008 sa v Evanjelickom kostole Sv. Ducha
   v Nitre nachádza novostavba vynikajúceho dvojmanuálového organu od rakúskej firmy Pflüger s mechanickou traktúrou.
nameDispozícia organu firmy Pflueger
 • VSTUP NA VŠETKY KONCERTY JE VOĽNÝ.

  Tešíme sa na stretnutie s Vami pri kvalitnej organovej hudbe!