sken

Ročník 2012

29.4.Monika Melcová (Slovensko/Španielsko) Musica Aeterna, umelecký vedúci Peter Zajíček Piaristický kostol. sv. Ladislava19.00 hod.
6.5.Suzanne Z’Graggen (Švajčiarsko) Evanjelický kostol Sv. Ducha19.00 hod.
13.5.Lars Notto Birkeland (Nórsko) Piaristický kostol sv. Ladislava 19.00 hod.
20.5.Mária Plšeková & Marek Štrbák (Slovensko) Evanjelický kostol Sv. Ducha19.00 hod.
27.5. Marco Paolacci (Taliansko/Rakúsko) Piaristický kostol sv. Ladislava19.00 hod.

Program

29. 4. Monika Melcová (Slovensko/Španielsko) & Musica Aeterna, umelecký vedúci Peter Zajíček - otvárací koncert

Piaristický koncert sv. Ladislava v Nitre, 19,00 hod.

Francesco Geminiani (1685–1759)Concerto Grosso in g Op. 3 Nr. 2
-Largo e staccatio
-Allegro

-Adagio
-Allegro
Georg Friedrich Händel (1685–1759)Koncert pre organ a orchester F dur Nr. 13, HWV 295
-Larghetto
-Allegro

-Larghetto

-Allegro
Johann Sebastian Bach (1685–1750)Dve sinfónie z kantáty “Geist und Seele wird verwirret¨ /Dominica 12 post Trinitatis/ BWV 35
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847)Sonáta A dur Op. 65 Nr. 3
Max Reger (1873–1916)Benedictus Op. 59/12
Monika Melcová (1974)Organové improvizácie na témy publika

6. 5. Suzanne Z’Graggen (Švajčiarsko)

Evanjelický kostol Svätého Ducha v Nitre, 19.00 hod.

Georg Böhm (1661–1733) Prelúdium C dur
Johann Pachelbel (1653–1706)Ciaconna f mol
Johann Kuhnau (1660–1722)Hudobné spracovanie niektorých biblických príbehov:
Spor Dávida a Goliáša (1700):
1.Dobiedzanie a vzdorovanie Goliáša
2. Obavy Izraelitov a modlitba k Bohu
3. Dávidova nebojácnosť, túžba pokoriť pyšné zmýšľanie obra a detská dôvera v Božiu pomoc
4. Dišputa, boj a útek Filištíncov
5. Chválorečenie Izraelitov
6. Spoločná radosť a nadšenie
Johann Sebastian Bach (1685–1750)An Wasserflüssen Babylon, BWV 653
Claude Balbastre (1724–1799)Duo
Pièce
L’Orage
Georg Böhm (1661–1733)Vater unser im Himmelreich
Johann Sebastian BachPrelúdium a fúga c mol, BWV 549

13. 5. Lars Notto Birkeland (Nórsko)

Piaristický kostol sv. Ladislava v Nitre, 19.00 hod.

Jehan Alain (1911–1940)Deux Chorals (1935)
-Choral Dorien
-Choral Phrygien
Johann Sebastian Bach (1685–1750)Toccata a fúga in d, BWV 565
Arild Sandvold (1895–1984)Orgelsonate f-moll Op. 9 (1944)
1. Largo maestoso – Allegro
Louis Vierne (1870–1937)Pièces de fantisie, Deuxième suite op. 53 no. 5, 1926)
-Claire de lune
Olivier Messiaen (1908–1992)Apparation de l’Eglise éternelle (1934)
Harald Sæverud (1897–1992)Kjempevise-slåtten (Revolučná balada), Op. 22 Nr. 5 (1942) (Transkripcia pre organ: Lars Notto Birkeland)
Padre Davide da Bergamo (1791–1863)Elevazione
Suonatina per offertorio o postcommunio
Egil Hovland (*1924–)Toccata na Nu la oss takke Gud (Nun danket alle Gott) (1973)

20.5. Mária Plšeková & Marek Štrbák (Slovensko)

Evanjelický kostol Svätého Ducha v Nitre, 19,00 hod.

Georg Friedrich Händel (1685–1759) Concerto B Dur Op. 4, Nr. 2, HWV 290
-A tempo ordinario
-Allegro
-Adagio
-Allegro, ma non Presto
Ludwig van Beethoven (1770–1827) Adagio für die Flötenuhr, WoO 33/1
Gustav Merkel (1827–1885) Sonáta d mol, Op. 30
Langlais (1907–1991)Double Fantaisie
P. D. Q. Bach (1807–1742?) Toot Suite
- Preloud
- O.K. Chorale
- Fuga Vulgaris
Johannes Matthias Michel (*1962–) Valčík pre štyri nohy
Robin Dinda (*1959–)Max Cat Rag, Op. 6
John Philip Sousa (1854–1932)The Stars and Stripes Forever

27. 5. Marco Paolacci (Taliansko / Rakúsko)

Piaristický kostol sv. Ladislava v Nitre, 19,00 hod.

Johann Kaspar Kerll (1627–1693)Toccata prima
Dieterich Buxtehude (1637–1707)Magnificat primi toni, BuxWV 203
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847)Prelúdium a fúga c mol, Op. 37/1
Johann Sebastian Bach (1685–1750)Partite diverse sopra Ach was soll ich Sünder machen, BWV 770
Jehan Alain (1911–1940)Première Fantasie
Deuxième Fantasie
Johann Sebastian Bach (1685–1750)Fantázia a fúga g mol, BWV 542