sken

O Festivale

Charakteristika:

V posledných rokoch možno sledovať, že úroveň organového interpretačného umenia vo svete vzrastá a dosahuje takú úroveň, ako doposiaľ nikdy. Organ sa stáva medzinárodným nástrojom. Svedčí o tom i fakt, že študenti odboru hry na organ na špičkových európskych hudobných univerzitách a akadémiách pochádzajú z najrozmanitejších krajín sveta.

Nosnou témou festivalu je myšlienka prepojenia európskych krajín prostredníctvom organového umenia. Festival dáva priestor najmä mladým umelcom z mnohých európskych i zámorských krajín. Poslucháči budú mať tak možnosť jednotlivé výkony i konfrontovať.

Na každom koncerte sa predstaví sólista z inej krajiny. Dramaturgia koncertov je koncipovaná tak, že na programe každého koncertu sú diela autorov od baroka až po súčasnosť.

Festival je určený laickej i odbornej verejnosti z Nitry a širokého okolia.

Očakávania a význam festivalu:

-spropagovať organové umenie,

-dať priestor aj mladým umelcom prezentovať sa,

-využiť koncertný nástroj v kostole u Piaristov a v Evanjelickom kostole sv. Ducha vo väčšej miere,

-obohatiť kultúrny život a umelecké vyžitie sa v Nitre,

-šíriť kultúrne a duchovné hodnoty.

Miesto konania 1: kostol sv. Ladislava (Piaristi) v Nitre

Dispozícia organu v Piaristickom kostole sv. Ladislava Dispozícia organu v Piaristickom kostole sv. Ladislava

Miesto konania 2: Evanjelický kostol Sv. Ducha v Nitre

Od decembra 2008 sa v Evanjelickom kostole Sv. Ducha
 v Nitre nachádza novostavba vynikajúceho dvojmanuálového organu od rakúskej firmy Pflüger s mechanickou traktúrou.

Dispozícia organu firmy Pflueger Dispozícia organu firmy Pflueger

VSTUP NA VŠETKY KONCERTY JE VOĽNÝ.

Tešíme sa na stretnutie s Vami pri kvalitnej organovej hudbe!